Türkiye’ye adanmış bir ömür…

Görece kısa ömrünün son günlerinde bile memleket meseleleri için çalışan Atatürk’ün hemen her günü tarihe not düşülebilecek yaşamından bazı satır başlarını derledik.

 • 1881: Selanik’te Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın oğlu olarak doğdu.
 • 1893: Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı, öğretmeni Mustafa Sabri Efendi kendisine “Kemal” adını verdi.
 • 1895: Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.
 • 18 Mart 1899: İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
 • 1902: Harp Akademisi’ne girdi.
 • 11 Ocak 1905: Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’daki 5. Ordu’da göreve başladı.
 • Ekim 1906: Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
 • 20 Haziran 1907: Kolağası rütbesine yükseltildi.
 • Eylül 1907: 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
 • 13 Nisan 1909: “31 Mart Ayaklanması”nı bastırma görevi verilen Hareket Ordusu’nda kurmay oldu.
 • 1910: Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
 • 13 Eylül 1911: İstanbul’da Genelkurmay’da göreve atandı.
 • 27 Kasım 1911: Binbaşılığa yükseltildi.
 • 18 Aralık 1911: Trablusgarp’ta şark gönüllüleri Komutanlığı’na atandı.
 • 9 Ocak 1912: Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’nı yönetti.
 • 27 Ekim 1913: Sofya’ya askeri ateşe olarak atandı.
 • 1 Mart 1914: Yarbaylığa yükseltildi.
 • Şubat 1915: Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.
 • 25 Nisan 1915: Anzak askerlerini Arıburnu’nda durdurdu.
 • 1 Haziran 1915: Albaylığa yükseltildi.
 • 10 Ağustos 1915: Anafartalar grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerini durdurdu.
 • 14 Ocak 1916: Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
 • 1 Nisan 1916: Tuğgeneralliğe yükseltildi.
 • 5 Temmuz 1917: 7. Ordu komutanlığına atandı.
 • Ekim 1917: 7. Ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul’a döndü.
 • Temmuz 1918: İkinci kez 7. Ordu komutanlığına atandı. Suriye-Filistin Cephesi’ndeki savaşlarda yer aldı.
 • 31 Ekim 1918: Yıldırım Orduları komutanı oldu.
 • 19 Mayıs 1919: Yunan işgalinin ardından Anadolu’da bir direniş başlatmak için Samsun’a çıktı.
 • 28 Mayıs 1919: Havza Genelgesi’ni yayımladı.
 • 21-22 Haziran 1919: Amasya Tamimi’ni açıkladı.
 • 8 Temmuz 1919: 9. Ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekildi.
 • 23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
 • 4 Eylül 1919: Sivas Kongresi’ne başkanlık etti.
 • 7 Kasım 1919: Meclisi Mebusan seçimlerinde Erzurum’dan milletvekili seçildi.
 • 27 Aralık 1919: Heyeti Temsiliye ile Ankara’ya geldi.
 • 23 Nisan 1920: Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
 • 11 Mayıs 1920: İstanbul’daki divanı harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 5 Ağustos 1921: TBMM tarafından başkomutan yapıldı.
 • 23 Ağustos 1921: Sakarya Savaşı’nı yönetti.
 • 19 Eylül 1921: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi unvanı verildi.
 • 26 Ağustos 1922: Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
 • 30 Ağustos 1922: Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
 • 8 Eylül 1922: İzmir’i düşman işgalinden kurtardı.
 • 1 Kasım 1922: Saltanat kaldırıldı.
 • 29 Ocak 1923: İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
 • 15 Mart 1923: Adana’da Türk Ocağını ziyaret etti ve çiftçilerle bir toplantı yaptı.
 • 11 Ağustos 1923: İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi.
 • 9 Eylül 1923: Halk Fırkası’nı (CHP) kurdu.
 • 29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
 • 3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı.
 • 20 Nisan 1924: Yeni Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi.
 • 29 Ağustos 1924: 51 gün sürecek bir yurt gezisi kapsamında Afyon’a geldi.
 • 30 Ağustos 1924: Zafer Bayramı’nı eşi Latife Hanım ile Dumlupınar’da kutladı.
 • 5 Ağustos 1925: Latife Hanım ile boşandı.
 • 27 Ağustos 1925: İnebolu’da Türk Ocağı’nda şapka ve kılık kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmasını yaptı.
 • 25 Kasım 1925: Şapka kanunu kabul edildi.
 • 26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saat sistemi kabul edildi.
 • 1 Kasım 1927: İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 1 Kasım 1928: Yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin yasa çıktı.
 • 15 Nisan 1931: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
 • 4 Mayıs 1931: Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 12 Temmuz 1932: Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdu.
 • 24 Kasım 1934: “Atatürk” soyadı verildi.
 • 27 Ocak 1937: “Şahsi meselem” dediği Hatay’ın bağımsızlığı Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.
 • 19 Mayıs 1938: Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini Ankara’da stadyumda izledi.
 • 20 Mayıs 1938: Hatay meselesinde Fransızlara mesaj vermek için hasta olmasına karşın Mersin’de 45 dakika ayakta askeri töreni izledi.
 • 10 Kasım 1938: Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşında, ardında gözü yaşlı bir millet bırakarak yaşamını yitirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir